www.tomashora.cz

Tvorba luk ve stanici Mutěnice

Na posledním provozním setkání jsem byl několikrát dotazován na postup, jakým jsem prováděl zatravňování luk v samotné stanici Mutěnice a na přilehlých modulech. Přesto, že jsem se tazatelům snažil jednotlivé kroky popsat přímo na setkání, myslím, že když mnou používané postupu sesumarizuji do přehledného článku a doplním obrázky, bude výsledek lepší.

Pokračování »

Servo jako přestavník výhybek

Pro svou modulovou stanici Mutěnice, kterou stavím v rámci našeho projektu „Trať 255“, ale také pro domácí použití na kolejišti jsem hledal kvalitní, levný a funkční přestavník výhybek. Nejdříve jsem otestoval většinu přestavníků, co jsou dostupné na trhu: motorické přestavníky Tillig, Conrad, Hoffmann, Tortoise a tzv. MemoryWire. Během testů mě šlo především o zjištění životnosti jednotlivých přestavníků a jeho komponent, a také o zjištění komfortu přestavování.

Pokračování »

Provozní setkání v Žebětíně – 17. června 2012

V neděli 17. června 2012 proběhlo již třetí neveřejné provozní setkání modulové klubu Moduly Brno. Třetí setkání bylo výjimečné tím, že poprvé se k nám se svými moduly přidali modeláři z jiného klubu, přesněji to byl tři Pavlové a jejich pěkně zpracovaná stanice Skovice a nákladiště Skovice. Dalším důležitým krokem měl být první pokus o ježdění dle GVD a 4x zrychleného času, a dorozumívání mezi stanicemi pomocí telefonu. Vše sice nefungovalo tak jak mělo, ale i tak to byl vydařená neděle. Ale pojďme popořadě.

Pokračování »

Mutěnice – modulová stanice z trati 255.

V tomto článku bych chtěl prezentovat výstavbu modulové stanice Mutěnice, kterou stavím včetně vjezdových modulů a rozbočení tratí na Hodonín a Kyjov. Článek budu průběžně aktualizovat, v hlavičce se vždy na tomto místě dozvíte, které aktualizace jsem v článku provedl. S aktualizacemi počítám vždy tak po jednom-dvou měsících, vždy po dokončení určitého celku. Poslední aktualizace se týká především fotografií a textu zachycující výstavbu vjezdových modulů.

Pokračování »

Druhé provozní setkání v Žebětíně – 15. ledna 2012

Opět jsme se sešli v hojném počtu na provozním setkání klubu ModulyBrno, jehož termín konání byl domluven už někdy v září 2011. Setkání mělo být jen pro odbornou a zvanou veřejnost, což se nám až na malé výjimky podařilo. Účelem setkání bylo seznámit se se sestavováním většího layoutu, jeho zprovozněním a oživením, s rozvodem XpressNetu pro zásuvky řízení lokomotiv a rozvodem kabelu pro telefonní spojení. A v neposlední řadě si vyzkoušet jízdu dle nějakých pravidel.

Pokračování »

Stavebnice obloukových modulů R700/45st a R1000/45st

Tímto článkem Vám chceme představit stavebnice obloukových modulů, které jsme na základě postřehů z netu v našem modulovém klubu namalovali. Stavebnice jsou kompletně řešena metodou vyřezání jednotlivých dílů z vodě odolné překližky vodním paprskem. Díky tomu se dá dodržet vynikající přesnost a především se dají nechat vyřezat díly nepravidelné, s rádiusem a podobně. Výhodou této konstrukce je nejenom obloukový tvar modulu, ale i bezproblémová montáž s kterou Vás v článku seznámíme. Pokračování »