www.tomashora.cz

Úklid staveniště a terénní úpravy v zahradě.

Po zabydlení jsem se rozhodl spolu s tchánem udělat něco s bordelem na zahradě. Především šlo o to rozřezat a do kovošrotu odvézt plechovou boudu kterou jsme používali v době stavby, pak také odstranění některých přerostlých stromků, odstranění nejrůznější stavební suti, a pak také založení zdi pro budoucí terasu. Poslední perličkou pak bylo skácení hodně staré a neplodné švestky a především odkopání jejího pařezu.

S těmito úpravami jsem začal v první polovině srpna, a protože se poměrně dařilo, koncem října už byla velká část zahrady srovnána a oseta travou.Vše je myslím docela slušně zdokumentováno.

Zanechte komentář